Predstavljanje knjige Smilje Marjanović-Dušanić
SVETO I PROPADLjIVO
Telo u srpskoj hagiografskoj književnosti

Govore:
dr Ljubomir Maksimović, akademik
dr Danica Popović, naučni savetnik Balkanološkog instituta SANU
dr Irena Špadijer, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
dr Vladimir Vukašinović, protojerej stavrofor, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
i autorka

 

Mala sala Kolarčeve zadužbine, Studentski trg 5. Sreda, 21. februar, 19.30 sati.

 

U knjizi Sveto i propadljivo definišu se različiti koncepti telesnog u srednjem veku. U prvom delu knjige, počev od uvodnog poglavlja u kojem se raspravljaju teorijske postavke odnosa tela i društva, preko pokušaja da se sagledaju različiti pogledi na telo u hrišćanskoj misli i praksi, do poglavlja posvećenog telu i sakralnoj energiji, autor pokušava da odredi ulogu telesnog u percepciji svetosti. Pratimo je kroz dejstvo emocija, gestova, rituala sve do funkcije pet čula, preko kojih srednjovekovno telo učestvuje u doživljaju božanskog. Za razliku od prethodnih celina, gde se srpski primeri posmatraju u širem kontekstu srodnih srednjovekovnih fenomena i obrazaca, treće poglavlje Koncepti tela u srpskom hagiografskom narativu fokusirano je na srpska žitija svetih. Odnos prema telu u ovoj književnosti može se posmatrati preko dve suprotnosti – od razuđenih konceptata svetog tela, do propadljivog, koruptnog tela „grešnika“. U završnom poglavlju koje se odnosi na pitanje svetiteljske memorije i topike prolaznosti, akcenat je stavljen na sveto telo koje, u svojstvu materijalne potvrde čudesnog i spone sa onostranim, funkcioniše kao fokus kulta.

 

Monografijom Smilje Marjanović-Dušanić čitalac dobija u ruke instrument za razumevanje misaonog sklopa srednjovekovnog čoveka. Pred nama je zrelo i značajno istoriografsko delo superiornog znalca, koje rešava neka od ključnih pitanja srpskog srednjeg veka.

(iz recenzije akademika Ljubomira Maksimovića)

 

Sveto i propadljivo zajedno su objavili Balkanološki institut SANU i Izdavačka kuća Klio.

 

Smilja Marjanović-Dušanić (1963) redovna je profesorka srednjovekovne istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Njeni radovi na srpskom, engleskom i francuskom jeziku bave se vladarskim obeležjima i državnim simbolima, vladarskom ideologijom, hagiografijom, kultovima svetaca i istorijom mentaliteta.