PROGRAM „LjUBIŠINIH DANA U BEOGRADU“

 

Predstavljanja knjiga u organizaciji Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“ Javne ustanove Muzeji i galerije Budve i Društva za kulturni razvoj „Bauo“
2. mart 2020. godine, 18–20 sati, Mala sala Kolarčeve zadužbine:

1. Zbornik radova Književno djelo Stefana Mitrova Ljubiše u svom vremenu i danas (1878–2018) (ur. akad. Radomir V. Ivanović, CANU, 2019);

2. Zbornik radova Stefan Mitrov Ljubiša: intertekstualna interpretacija (ur. mr Lucija Đurašković, JU Muzeji i galerije Budve, 2019);

3. Knjiga Sve postaje riječ u riječi da živi: Prilozi o kulturnoj istoriji Paštrovića i Budve dr Ane M. Zečević (Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ i Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“, 2019);

 

Učesnici: akademik Radomir V. Ivanović, dr Mila Medigović Stefanović, Vida Ognjenović, mr Lucija Đurašković, dr Ana Zečević, Mladen Vesković, Dušan Medin, Jovana Todorović (moderatorka) i Dušan Stojanović (violončelo)