27. 4. u 18.00

Ciklus NAŠI NAUČNICI U SVETU

KREATIVNOST I PSIHOTERAPIJA:
SERGEJ RAHMANjINOV I GUSTAV MALER KAO PACIJENTI

Predavač
Dr Vladan Starčević,

profesor Univerziteta u Sidneju

Сродна слика

Mala sala Kolarčeve zadužbine – Ulaz slobodan

 

Kreativnost i psihoterapija: Sergej Rahmanjinov i Gustav Maler kao pacijenti

Kreativnost i dalje predstavlja nerešivu zagonetku. Da li odgonetanju ove zagonetke pomaže razumevanje emocionalnih problema kreativnih osoba? Dovođenje u vezu kreativnosti sa psihopatologijom nosi opasnost da se kreativnost banalizuje ili previše pojednostavi, što se vidi iz dva primera iz istorije muzike. Sergej Rahmanjinov i Gustav Maler su iz sasvim različitih pobuda zatražili psihološku pomoć, a ovo predavanje se bavi mogućim uticajima psihoterapije na kreativnost ta dva čuvena pacijenta i kreativnost uopšte.