Književno veče RADOVAN BELI MARKOVIĆ: PLAVA KAPIJA

Mala sala, u 19.30

Povodom 70 godina života i 50 godina književnog rada pisca

Učestvuju: Slađana Ilić, Jagoš Đuretić, Miro Vuksanović, Radivoje Mikić, Milisav Savić i autor