Četvrtak 16. 1.

Mala sala u 19.30  

Učestvuju: Jana Aleksić, Dragan Bošković, Aleksandar Jerkov i autor