Četvrtak 7.6.


Mala sala, u 19.30


Učestvuju: Leon Kojen, Zorana Opačić, Aleksandar Jovanović i autor