Mala sala u 19.30

Učestvuju: Zlata Bojović, Mira Radojević, Aleksandra Žeželj Kocić,

Tamara Plećaš, Milo Lompar, Tomislav Marinković i Radivoje Mikić

Uvodna reč Dragan Lakićević

Odlomke iz knjiga čitaju dramske umetnice Biljana Đurović i Jovana Stević

 

https://www.srpskaknjizevnazadruga.com/