Ponedeljak, 16.12. u 19.30
Mala sala u 19.30

Učestvuju: Radomir Uljarević, urednik, Želidrag Nikčević i autor
Izzdavač Štampar Makarije