Mala sala u 19.30

5.11.
SRPSKA ĆIRILICA OD NASTANKA DO DANAS
Predavač dr Aleksandar Milanović, Filološki fakultet, Beograd

12.11.
JEZIČKA POLITIKA I JEZIČKA STRUKA U SRBIJI
Predavač dr Sreto Tanasić, naučni savetnik, Institut za srpski jezik SANU

19.11.
SRPSKI JEZIK U ZAKONSKIM OKVIRIMA
Predavač dr Miloš Kovačević, Filološki fakultet, Beograd

26.11.
STATUS SRPSKOG JEZIKA U SRBIJI I IZVAN SRBIJE
Predavač dr Veljko Brborić, Filološki fakultet, Beograd