Mala sala, u 18

Predavanje povodom sedamdeset godina od usvajanja Deklaracije

Predavač dr Miša Đurković, naučni savetnik Instituta za evropske studije