Sreda, 4.12.

Mala sala u 19.30

 

BAUHAUS: VEK IDEJE, PRAKSE KANONA
Povodom 100 godina od osnivanja Bauhausa i 50 godina od smrti Valtera Gropijusa

 
Predavač dr Ljiljana Blagojević, arhitekt