U saradnji sa Centrom za bioetičke studije

Ciklus tribina NASILjE NAD DECOM U PORODICI

NASILjE NAD DECOM I RAZVOD: odgovornost nasilnika, odgovornost institucija

Učestvuju:

Dr Aneta Lakić, profesor univerziteta

Dr Nevenka Žegarac, profesor univerziteta

Milena Banić, advokat

 

Mala sala, ponedeljak, 11. 12. 2017 u 19.30 sati

 

Deca su neretko žrtve nasilja koje može biti vršnjačko ili porodično. Porodično nasilje nad decom se manifestuje na nekoliko načina – kao fizičko, psihološko ili seksualno zlostavljanje žrtve. Najbolje za decu, žrtve porodičnog nasilja, jeste da se roditelju nasilniku ili nasilnici suprotstavi drugi roditelj. To se na žalost ne dešava dovoljno često, čime drugi roditelj propušta priliku da podrži žrtvu u trenucima kada joj je najteže. Međutim, i roditeljska zaštita ove vrste ponekada nosi mnoga iskušenja. S obzirom da suprotstavljanje roditelja zaštitnika roditelju nasilniku često prati razvod braka, roditelj nasilnik će imati priliku da svoje nasilje nad decom predstavi kao dinamiku lošeg braka. Pritom, roditelj koji zaštiti svoje dete rizikuje da i sam pretrpi nasilje od strane roditelja nasilnika, bilo fizičko ili psihološko (na primer, optužbe roditelja nasilnika da je “okrenuo” decu protiv drugog roditelja).
Važan uzrok rastućeg nasilja nad decom možemo tražiti i u neefikasnim institucijama. Centri za socijalni rad, sudovi, tužilaštvo i policija dužni su da bez odlaganja primereno reaguju na porodično nasilje nad decom, koja su izrazito vulnerabilna grupa. Neprepoznavanje ili ignorisanje dece koja su izložena nasilju, sporost ili potpuno odsustvo reakcije nadležnih institucija, ohrabruju nasilnika ili nasilnicu u daljem zlostavljanju žrtve.