REVIZIJA ISTORIJE, UDŽBENICI I IDENTITETSKE NAUKE

 

Učesnici:

dr Miloš Ivanović, viši naučni saradnik, Istorijski institut Beograd,
dr Biljana Stojić, viši naučni saradnik Istorijski institut Beograd,
Jelena Ivanović, dipl. istoričar, Zavod za udžbenike Beograd

 

Moderator prof. dr Aleksandar Rastović