PREDAVANjA Kluba kliničkih psihoterapeuta

 

Klinička versus neklinička psihoterapija – neophodnost novih definicija (19. februar)

Predavač dr Zvonko Džokić

– U kakvom je stanju psihoterapija danas

– Da li je ekspanzija psihoterapeutskih pravaca i modela edukacije podigla kvalitet

– Da li su sve psihoterapije iste

– Neophodnost novih definicija u cilju razgraničenja i unapređenja

 

Šta je to klinička a šta neklinička psihoterapija – kriterijumi i razgraničenje (26. februar)

Predavači dr Zvonko Džokić i prof. dr Jasna Veljković

– Kriterijumi za definiciju kliničke psihoterapije

– Kriterijumi za definiciju nekliničke psihoterapije

– Kriterijumi za razgraničenje kliničkih od nekliničkih psihoterapeuta

– Kriterijumi za korisnike i javnost u razgraničavanju potencijala kliničke i nekliničke psihoterapije

 

Psihodrama i sociodrama – pozitivni primer jasnog razgraničenja (5. mart)

Predavač prof. dr Jasna Veljković

– Istorijska vizija Morena

– Klinička upotreba psihodrame

– Neklinička upotreba sociodrame

– Integracija u praksi

 

https://klinickapsihoterapija.com/

 

Prof. dr Jasna Veljković je spec. klinički psiholog, psihodramski trener, grupni analitičar, EMDR praktičar. Predsednik je Psihodramskog kluba, sa tridesetogodišnjim iskustvom bavljenja psihodramom. Autor je više knjiga iz oblasti psihodrame, koje su štampane kako u našoj zemlji, tako i u svetu. Takođe je autor ili koautor u preko 40 naučnih radova štampanih u našoj zemlji i van nje. Posebno mesto zauzima njena studija evaluacije efekata psihodrame u radu sa populacijama koje su „pod rizikom“. Član je nekoliko svetskih asocijacija koje su referentne za bavljenje psihoterapijom. Bavi se psihodijagnostikom, individualnom i grupnom psihoterapijom, kao i eduakcijom iz oblasti psihodrame i grupne psihoterapije.

 

 

 

Dr Zvonko Džokić je spec. neuropsihijatar, psihoanalitički psihoterapeut, psihodramski trener, EMDR praktičar, međunarodni ekspert u stres menadžmentu, HR i PR konsultant, mind coach, autor više knjiga i stručnih radova iz oblasti psihoanalize, psihodrame, stresa, mind coaching-a i društvene psihopatologije, kreator nekoliko brendova u oblasti psihoterapije, stres menadžmenta i mental koučinga (vidi više na http://www.um.org.rs), inovator u oblasti virtuelne realnosti (vidi više na www.zvonkodzokic.com). Bio je član Borda EAP (Evropske psihoterapijske asocijacije), 1996 – 2002.