Ciklus predavanja
UVOD U SRPSKO PROSVETITELjSTVO

 

Četvrtak 10. 5.

Mala sala, u 19.30

ŠTA JE SRPSKO PROSVETITELjSTVO?

Četvrtak 17. 5.

Mala sala, u 19.30

HODODARJE I PUTOVANjE: NOVI SRPSKI ŽANR

Četvrtak 24. 5.

Mala sala, u 19.30

SATIRA: KRITIČKO PROSVETITELjSTVO

Četvrtak 31. 5.

Mala sala, u 19.30

GALOFILIJA I SRPSKO PROSVETITELjSTVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predavač dr Mirjana D. Stefanović, profesor univerziteta

https://bit.ly/2FUHORe

(Fotografija na naslovnoj strani: Galerija Matice srpske, Dani frankofonije 2015)