Utorak 7. 5.

Mala sala, u 18.00

MILKA IVIĆ

Predavač akademik dr Predrag Piper, Filološki fakultet u Beogradu

 

Utorak 14. 5.
Mala sala 18.00

MITAR PEŠIKAN
Predavač prof. dr Milica Radović Tešić, Učiteljski fakultet u Beogradu

 

Utorak 14. 5.

Mala sala, u 18.00

IRENA GRICKAT
Predavač prof. dr Rajna Dragićević, Filološki fakultet u Beogradu

 

Utorak 28. 5.
Mala sala, u 18.00

MILAN REŠETAR
Predavač dr Viktor Savić, docent Filološkog fakulteta u Beogradu