Zbog pandemije kovida-19 odložen je ciklus o srpskoj književnosti za decu, prvobitno planiran za mart 2020. godine. U narednom periodu, sukcesivno ćemo postavljati predavanja naših saradnica na sajt:

http://www.kolarac.rs/vesti/slusate-kolarac/

Ciklus predavanja VIDOVI MODERNITETA SRPSKE KNjIŽEVNOSTI ZA DECU

 

 

KNjIŽEVNA IDEOLOGIJA DETINjSTVA (DIJAHRONIJSKI UVID)
Dr Zorana Opačić

MODERNIZAM POSLERATNE KNjIŽEVNOSTI ZA DECU (DUŠAN RADOVIĆ I MILOVAN DANOJLIĆ)
Dr Valentina Hamović
Detaljnije o predavanju: http://www.kolarac.rs/wp-content/uploads/2020/02/Dr-Hamovic.pdf

ULOGA PREVODA U SRPSKOJ KNjIŽEVNOSTI ZA DECU
Dr Tijana Tropin
Detaljnije o predavanju: http://www.kolarac.rs/wp-content/uploads/2020/02/uloga-prevoda.pdf

LICA I NALIČJA MODERNOSTI U SAVREMENOM SRPSKOM ROMANU ZA DECU
Dr Jelena Panić Maraš
Detaljnije o predavanju: https://bit.ly/3beJ84P