Ciklus SAPFO ILI O LjUBAVI čine dva predavanja – BESEDA O AFRODITI i BESEDA O EROSU/EROSI. Predavanja će održati dr Jelena Pilipović, profesor na Katedri za opštu književnst sa teorijom književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Autorka se antičkom pesnikinjom bavi dugo i kontinuirano o čemu svedoči i njena studija Ka lepoti – erotološko čitanje Sapfine poezije (Akademska knjiga 2016), za koju je dobila nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije u 2016. godini. Na predavanjima u Kolarčevoj zadužbini akcenat će biti na doživljaju ljubavi u Sapfinoj poeziji. Profesorka Pilipović će na primerima Sapfinih fragmenata analizirati na koji način antička pesnikinja prikazuje eros i kako o njemu peva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Jelena Pilipović