Mala sala, petkom u 18
Ulaz slobodan

 

27.5.2022.
Dr Miloš Timotijević, muzejski savetnik
Narodni muzej Čačak

Kriminal u okupiranoj Srbiji 1941.
Kršenje zakonskih normi u svakom uređenom društvo naziva se kriminalom. On uprkos stigmatizaciji prati sve istorijske epohe, ima najrazličitije uzroke i oblike ispoljavanja koji su uslovljeni ljudskom prirodom, odnosno ponašanjem pojedinaca sklonih izvršenju impulsivnih i kompulsivnih krivičnih dela. Okupacija Srbije 1941. promenila je okvire svakodnevnog života, ali kriminal nije nestao, iako bi naizgled masovno stradanje ljudi trebalo da usmeri svaku zajednicu ka održanju biološkog opstanka, koji postaje prva i najvažnija briga. Stoga autor govori o ovoj malo istražnoj, ali važnoj temi. On ne razmatra samo razne vrste kriminalnih akata, njegove uzroke, već i neke forme devijantnih ponašanja.
3.6.2022.
Dr Ljubinka Škodrić, viša naučna saradnica
Institut za savremenu istoriju

Prostitucija u okupiranoj Srbiji 1941-1944.
Siromaštvo i nezaposlenost koje je doneo Drugi svetski rat uticali su na porast prostitucije na svim evropskim teritorijama okupiranim od strane nacističke Nemačke, kao i u okupiranoj Srbiji. Prostitucija je legalizovana i zakonski kontrolisana, uvedene su javne kuće namenjene isključivo nemačkim vojnicima i ulagani su napori da se kontroliše i sprečava širenje polnih bolesti. Autorka se posebno bavi specifičnostima profesionalne u odnosu na povremenu ili skrivenu prostituciju koja je podrazumevala uspostavljanje intimnih veza sa predstavnicima nemačkih vlasti u očekivanju privilegija, pre svega, u snabdevanju. Takve intimne veze su oličavale rušenje patrijarhalnih moralnih pravila kojima je regulisan ljubavni i seksualni život žena, što je uzrokovalo očekivanje njihovog kažnjavanja – vansudskim ili, posle rata, sudskim putem.

 

10.6.2022.
Dr Nataša Milićević, naučna saradnica
Institut za noviju istoriju Srbije

„Crna berza“ u okupiranoj Srbiji 1941-1944.
„Crna berza“ (ili „crno tržište“) može se definisati kao ilegalna trgovina raznim vrstama robe kojih nema dovoljno u prometu. Rat i nacistička okupacija Srbije pružaju idealne uslove (neregularni uslovi življenja, poremećeni tokovi snabdevanja, nestašice, dirigovana privreda, maksimirane cene…) za njenu pojavu i širenje. Autorka u predavanju prati složenu prirodu ovog fenomena u pogledu nedozvoljenih ekonomskih aktivnosti, obima, broja i važnosti učesnika, načina razmene, vrste proizvoda… Ona  će govoriti o „crnoj berzi“ ne samo kao načinu da se kupi i proda deficitarna roba, zaradi ili kazne njeni učesnici, već i kao jednom od značajnih elementa u strategiji preživljavanja u okupiranoj Srbiji.
17.6.2022.
Dr Nebojša Stambolija, naučni saradnik
Institut za savremenu istoriju

Između ideala i stvarnosti: Srpska državna straža u okupiranoj Srbiji 1941-1944
Predmet ovog predavanja je Srpska državna straža – formacija stvorena početkom marta 1942. godine. Nastala je iz potrebe okupatora i kolaboracionista za jednom jačom i organizovanijom jedinicom koja bi se uspešnije suprotstavila ustaničkim snagama na teritoriji Srbije. Šta je bila njena namena, a šta zadaci? Kakvi su bili moral i disciplina? Kakav je trebalo da bude pravi proklamovani stražar, a šta je bio u stvarnosti? Koliki je bio uticaj Ravnogorskog pokreta na njeno funkcionisanje? To su samo neka od pitanja na koje autor odgovara u ovom predavanju.

 

Фото: Бета/Беоинфо