Utorak, 3.12.
Mala sala u 19.30
ČITATE LI JELENU DIMITRIJEVIĆ?
Predavač dr Biljana Dojčinović, profesor univerziteta

 

Utorak, 10. 12.
Mala sala u 19.30
JELENA J. DIMITRIJEVIĆ I FRANCUSKA KULTURA
Predavač dr Vladimir Đurić, docent univerziteta

 

Utorak, 17.12.
Mala sala u 19.30
AMERIČKI KRUG TEMA JELENE J. DIMITRIJEVIĆ
Predavač dr Biljana Dojčinović, profesor univerzita

 

Utorak, 24.12.
Mala sala u 19.30
SEDAM MORA I TRI OKEANA (1. i 2. deo)
Predavači prof. dr Biljana Dojčinović i doc. dr Vladimir Đurić