MAHATMA GANDI (1869-1948)
Povodom 150 godina od rođenja Mahatme Gandija

1. GANDI – KONCEPT ISTINE I MIROLjUBIVOG OTPORA (22. 2)
Predavač dr Aleksandar Petrović, profesor univerziteta
Uvodna reč Nj. E. g. Subrata Batačardži, ambasador Republike Indije

 

2. RELEVANTNOST GANDIJEVE POLITIKE NENASILjA DANAS: kritike i reafirmacija ideja i praksi (1. 3)
Predavač dr Radmila Nakarada, profesor univerziteta

3. INDIJA JELENE J. DIMITRIJEVIĆ: POGLED SAVREMENICE (8. 3)
Predavači dr Biljana Dojčinović i dr Vladimir Đurić, profesori univerziteta

4. MAHATMA GANDI I KNEZ BOŽIDAR KARAĐORĐEVIĆ: NA ISTOM PUTU (15. 3)
Predavač dr Aleksandra Stevanović, profesor univerziteta

 U saradnji sa Ambasadom Republike Indije