U saradnji sa Sekcijom za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM)

2.10. Dr Jelena Stefanović, VOS „Kreativno pero” i Srednja baletska škola „Lujo Davičo”, Beograd

FEMINISTIČKO ČITANjE LEKTIRE

9.10. Dr Svetlana Tomić, Alfa BK Univerzitet, Beograd

ŽENE, PAMĆENjE I ISTORIJA:

AUTOBIOGRAFIKA KAO SUOČAVANjE SA PROŠLOŠĆU I PROIZVOĐENjE BUDUĆNOSTI

16.10. Dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica, Institut društvenih nauka, Beograd

FEMINIZACIJA PROSTORA POLITIČKE MOĆI

23.10. Dr Suzana Ignjatović, viša naučna saradnica, Institut društvenih nauka, Beograd

FEMINIZAM I SAVREMENA RASPRAVA O DOJENjU

Mala sala, ponedeljkom u 18 sati. Ulaz slobodan.

 

Novi ciklus predavanja SeFem-a od 2. do 23. oktobra, ponedeljkom u 18 sati u Maloj sali Kolarčeve zadužbine