Ciklus 200 GODINA OD NjEGOŠEVOG ROĐENjA
Predavač dr Milo Lompar, profesor univerziteta

 

Prvo predavanje Atina i Jerusalim, aktivno od danas, 5. aprila u 12.00

 

 

Drugo predavanje Dve predstave o bogu biće dostupno na našem sajtu od 6. aprila 2021. u 12.00

Treće predavanje Njegoš i Crnjanski objavićemo u četvrtak 8. aprila u 12.00