Mala sala, ponedeljkom u 18 sati. Ulaz slobodan.

1. NATALIJA GONČAROVA, 4. 12.
2. OLGA ROZANOVA, 11. 12.
3. ALEKSANDRA EKSTER, 18. 12.

 

   

Predavanje o Nataliji Gončarovoj (1881 – 1962) posvećeno je umetničkom eksperimentu slikarke koji se kretao od kubizma preko primitivističke poetike do lučizma i apstrakcije. Biće predstavljeni ruski (do 1914. g) i zapadni period (od 1915. g) umetnice, njen rad u domenu štafelajskog slikarstva, dekorativne umetnosti i scenografije, grafike i poligrafskog dizajna.

 

 

 

 

 

Predavanje o Olgi Rozanovoj (1886 – 1918) upoznaće publiku sa likovnim stvaralaštvom i teorijskim radovima “prve umetnice Petrograda”, kako ju je nazvao osnivač zaumnog jezika Aleksej Kručonih. Biće reči o njenoj ulozi u stvaranju “Udruženja mladih”, o njenoj saradnji s ruskim futuristima (Majakovskim, Hlebnjikovima, Kručonihom), ali i slikarima Maljevičem, Filonovom, Tatljinom, o osmišljavanju futurističkih knjiga 1912-1916, o antiratnim plakatima i prazničnom osmišljavanju ulica.

 

 

 

 

 

 

Predavanje o Aleksandri Ekster (1882 – 1949) govori o ruskoj avangardnoj umetnici koja je dala veliki doprinos slikarstvu, primenjenoj umetnosti, modi, pozorišnoj i filmskoj scenografiji. Njen stvaralački put bio je vezan za kubizam, konstruktivizam, ar-deko. Ekster je bila glavna spona između ruskih i zapadnih avangardnih umetnika, organizator izložbi u Rusiji, saradnik baletske studije Bronislave Nižinske.

 

 

 

 

 

Kornelija Ičin, redovna profesorka Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođena je 18. maja 1964. u Beogradu, gde je stekla osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Na Filološki fakultet u Beogradu (grupa: Ruski jezik i književnost) upisala se 1983, a diplomirala 1987. Postdiplomske studije završila je na Filološkom fakultetu u Beogradu (smer: Nauka o književnosti), odbranivši 1. jula 1993. magistarsku tezu “Ciklus Plava zvezda Nikolaja Gumiljova”. Doktorsku disertaciju “Dramsko stvaralaštvo Lava Lunca”, predatu početkom 1998, zbog blokade rada Filološkog fakulteta odbranila je 19. aprila 1999. Na Katedri za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu radi od 1990: od 1990 – u zvanju asistenta pripravnika, od 1993 – u zvanju asistenta, od 1999 – u zvanju docenta, od 2004 – u zvanju vanrednog profesora, a od 2009 – u zvanju redovnog profesora ruske književnosti.

Naučna interesovanja: kultura Srebrnog doba, ruska poezija HH veka, ruska avangarda, književnost apsurda, ruska drama i teatar, ruska likovna umetnost, ruski nemi film.

http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/slavistika/ruski-jezik/zaposleni/kornelija-icin/

 

 

 

Корнелија Ичин