1.3.
Osnove strukture materije
Prof. dr Miljenko Perić,
Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu

Biće predstavljen razvoj ideja o strukturi materije, od Stare Grčke do novog doba. Posebna pažnja će biti posvećena prikazu okolnosti koje su dovele do postavljanja triju istorijski ključnih modela atoma, Raderfordovog, Borovog i kvantnomehaničkog. Biće razmotreni neki prividni paradoksi u pojavnosti materije u makro- i mikrosvijetu.

8.3.
Koji je najpoznatiji neuspeh svih vremena
Svakodnevni aspekti termodinamike
Doc. dr Radomir Ranković,
Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu

Zamislite da Vam predložim da igramo igru čija jedina dva pravila glase:

– Ne možete da pobedite.

– Ne možete da remizirate.

Zvuči Vam nefer? Malkice nepošteno? Istina, ali svi mi igramo tu igru svakog dana, a da nas niko i ne pita hoćemo li. Ideja o besplatnoj struji i benzinu zvuči sjajno, ali dok su pomenuta pravila na snazi, od toga nema ništa. U nauci ima mnogo zakona, svaki od njih ima neke izuzetke ili opseg važenja. Loša vest je da su jedino ova dva pravila univerzalna.

Ipak, to nas ne sprečava da odemo na Mesec, napravimo kompjutere i mobilne telefone, viseće mostove i lekove, pa čak ni atomsku bombu.

 

15.3.
Olovo u atmosferi- kako je postalo kako smo ga zabranili
Prof. dr Nikola Vukelić,
Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu

Da li znate kako je olovo došlo u atmosferu? Kako su freoni došli u upotrebu? Da li znate kako je nađena metoda za određivanje starosti stena? Ko je najopasniji čovek u istoriji Zemlje? Kad smo se i da li smo se rešili olova? Kako su decenijama trovali planetu samo radi profita?