Ciklus FIGURA PRIPOVEDAČA U SRPSKOM (POST)MODERNISTIČKOM ROMANU

 

ANDRIĆ (30.1)

CRNjANSKI (6.2)

PEKIĆ (13.2)

Predavač dr Milan Orlić