Ciklus EVROPSKA UNIJA IZMEĐU KRIZA I REFORMI –
perspektive daljeg proširenja Evropske unije
Predavač dr Duško Lopandić

1. SEDAM DECENIJA EVROPSKE INTEGRACIJE (7. 5. u 18)

2. KRIZA EVROPSKE UNIJE I PERSPEKTIVE NjENE KONSOLIDACIJE (14. 5. u 18)

3. NAŠI EVROPEJCI I IDEJE O EVROPI I EVROPSKOJ INTEGRACIJI U SRBIJI/JUGOSLAVIJI (21. 5. u 18)

4. PERSPEKTIVE PROŠIRENjA EU, ZAPADNI BALKAN I SRBIJA (28. 5. u 18)

 

1. Sedam decenija evropske integracije
Prikaz idejnih osnova evropske integracije, evolucije evropskih regionalnih organizacija (Savet Evrope, Evropska zajednica za ugalj i čelik, EEZ, Evropska unija) i etapa u razvoju EU od Pariških i Rimskih ugovora, preko Jedinstvenog evropskog akta, ugovora iz Mastrihta, Amsterdama, Nice i Lisabona. Osnovne institucije EU (Savet ministara, Komisija, Parlament i dr) i osnovna pitanja „evropejstva“: vrednosti, politički sistem, evropski identitet, teorije integracije, nacija i integracija.

2. Kriza Evropske unije i perspektive njene konsolidacije
Prikaz razvoja evropske integracije u XXI veku i pojava višestruke i dugotrajne krize EU: kriza institucija i kriza identiteta (referendumi u Francuskoj , Holandiji i dr), ekonomska kriza i kriza razvoja, imigraciona kriza i egzistencijalna kriza EU – između Bregzita i reformi Unije.

3. Naši evropejci i ideje o Evropi i evropskoj integraciji u Srbiji/Jugoslaviji
Balkan i Evropa u XIX, XX i XXI veku – između bliskih istorijskih trendova, razlika i konvergencije. Pokušaji balkanske sloge i paktova kao refleksija evropskih kretanja. Balkanski forumi, paktovi i inicijative. Naši „evropejci“ na marginama i u centru politike – Dositej i Vuk, naučnici i političari XIX veka, Mitrinović, socijalisti, komunisti, liberali.

4. Perspektive proširenja EU, Zapadni Balkan i Srbija
Proces proširenja EU – sedam etapa širenja Unije. Srbija u Evropi nekad i sad. Četiri etape evropeizacije u srpskoj istoriji. Srbija na zapadu ili Srbija na istoku. Jugoslavija kao mini-Evropa. Putevi evropeizacije Srbije u XXI veku: pridruživanje, pregovaranje, kandidatura, poglavlja i perspektiva .

 

Dr Duško Lopandić profesionalni je diplomata i stručnjak za evropsko pravo i regionalne odnose.
Doktorirao je na Univerzitetu Pariz I (Sorbona).
Objavio je dvadesetak publikacija i preko sto naučnih članaka na teme Evropske unije i međunarodnih odnosa.
Duško Lopandić godinama piše i knjige i povesti iz oblasti popularne istorije, kao i udžbenike istorije.
Napisao je istorijske knjige: Letopis velikih župana, Purpur imperije, Likovi i priče iz srpskog srednjeg veka, Dinastije koje su vladale Evropom, Poslužiti svome dragom otečestvu – iz diplomatske istorije Srbije 1804-1914.