Razgovor o knjizi PETRA PIJANOVIĆA
ANĐELI I RATNICI: stara srpska kultura

Četvrtak, 28.2.

Mala sala u 19.30

Učestvuju: dr Darko Tanasković, dr Tomislav Jovanović, dr Aleksandar Jovanović, dr Aleksandar Milanović i autor