Povodom 70 godina od osnivanja Narodne Republike Kine
Predavač dr Jovan Čavoški, Institut za noviju istoriju Srbije

Građanski rat između kineskih komunista i nacionalista predstavljao je sukob koji je svojim dalekosežnim političkim, vojnim i društvenim posledicama oblikovao ne samo izgled savremene Kine, već i čitavog azijskog kontinenta, dok je njegova poslednja faza predstavljala sukob u kome su vođene najveće bitke posle Drugog svetskog rata.
Ovo predavanje biće posvećeno analizi strategije KP Kine koja je omogućila Mao Cedungu i njegovim drugovima da u ovom konačnom odmeravanju snaga do nogu potuku nacionalističke protivnike predvođene Čang Kajšekom, osnuju Narodnu Republiku Kinu i izvedu je na svetsku pozornicu, trasiravši time sudbinu kineske države i naroda sve do naših dana.

Mala sala, ponedeljak, 30.9. u 18 sati
Ulaz slobodan