CENTAR ZA NASTAVU STRANIH JEZIKA I MUZIČKA RADIONICA ČAROBNA FRULA ORGANIZUJU UČENJE ENGLESKOG JEZIKA UZ MUZIKU ZA DECU UZRASTA OD 3 DO 8 GODINA.

PROBNI ČAS U SREDU, 10. OKTOBRA, U 17 SATI. Prijavite se na 069618181 ili na mejl bojana@carobnafrula.com.

Nastava za decu osmišljena je po jedinstvenom planu i programu muzičkih pedagoga i filologa. Na neposredan i suptilan način, deca će kroz muzičko – jezičke igre savladati osnove engleskog jezika i muzičke kulture.  Deca imaju urođenu sposobnost za nesvesno učenje jezika i sama izloženost jeziku je dovoljna za njegovo savladavanje i pamćenje. Kroz muziku sve je znatno lakše jer se ona pokazala kao savršeno sredstvo u stimulativnom i edukativnom smislu. Najveću moć muzika pokazuje u svom uticaju na proces učenja, razvoj mozga i organizacionih osobina.  Zato su muzičko – jezičke igre veoma važne prilikom učenja stranog jezika jer dete kroz igru uči. Takva vrsta učenja pokazala se kao jedna od najboljih metoda učenja za decu predškolskog uzrasta. Mi povezujemo reč i sliku, bojimo note kroz kroz to ujedno učimo i boje, slušamo i učimo pesmice različitog sadržaja,  učimo muzičke instrumente, razvijamo motoriku kroz pesmice koje sadrže muziku i pokret, učimo delove tela kroz ritmičke obrasce, učimo dane u nedelji, usvajamo pravilan izgovor reči kroz brojalice i brzalice i samim tim razvijamo pravilan govor na stranom jeziku.

CILJEVI

♪♫ Razvijanje veštine komunikacije na stranom jeziku kroz muziku

♪♫ Podsticanje procesa socijalizacije

♪♫ Negovanje i učenje govora kao osnove izraza i komunikacije i kao početnog koraka ka prirodnom, pravilnom i intonativno prezicnom pevanju

♪♫  Razvijanje muzičkog pamćenja