Мала сала у 18.30

ОД ПРОШЕВИНЕ ДО ДЕВОЈАЧКЕ ВЕЧЕРИ

Циклус свадбених обичаја са акцентом на предсвадбеним ритуалима
 
Предавач др Весна Марјановић, музејска саветница Етнографског музеја у Београду

НОВИ ЦИКЛУС КОНЦЕРАТА
Artist Lounge

Опера СВАДБА
Ана Соколовић

 

Детаљније о програму – овде.

 

Улазнице: 2.000 дин.