SIMFONIJSKI ORKESTAR RTS
ŠOSTAKOVIČ

SOLISTA: VUK OVASKAINEN, VIOLONČELO

DIRIGENT
BOJAN SUĐIĆ

Program
Koncert za violončelo i orkestar br.2
Simfonija br.1

 

Organizator: Muzička produkcija RTS
Cene karata: 400, 500, 600 dinara