Veliki jubileji

Simfonijski orkestar i hor RTS

Solisti:

Natalija Mladenović, klavir

Sofija Pižurica, sopran

Ljubomir Popović, tenor

Nebojša Babić, bariton

Dirigent: Bojan Suđić

Program: Hristić, Debisi, Guno

 

Organizator: Muzička produkcija RTS

Cena karata: 400, 500, 600 din.