Konsonanca:  Beograd – Astana – Palermo – Prinston

Rajković & Krasnokutski duo i prijatelji

Bagdat Abilhanov, violina, Astana

Aisulu Baikenova, violina, Astana

Denis Krasnokutski, viola, Prinston

Maja Rajković, klavir, Beograd

gost: Mauricio Binjone, Palermo

Program:

Kristofer Kuk:  Dreamscape, za klavir

Kristofer Kuk: Tango, za violu i klavir

Rahmanjinov:  Andante op.19 , (iz Sonate za čelo i klavir, transkrip. Rajković/Krasnokutski)

Evgenij Brusilovski: Adagio i Bozaigyr, za violinu

Ahmet Zubanov: Aria, za violinu i klavir

Mansur Sagatov: Kui, za violinu i klavir

Mauricio Binjone: The Seven Last Words of Christ, za violu i klavir

**************************************************************

Zoran Erić: Sonata za violu i klavir

Vera Milanković: Sonatina za violu i klavir

Mauricio Binjone: The Legend of Zelda, za violu, dve violine i klavir

Aleksandar Vujić: Srpsko kolo, za violinu, violu i klavir

 

Cena karata: 500 din.