Međunarodno takmičenje Muzičke omladine 

VIOLONČELO

21-30.3.2020.

Program koncerta:

L. van Betoven: Simfonija br.5, “ Sudbinska”

Prvi stav  Alegro

G. Fore: Elegija za violončelo i orkestar

Solista : Ksenija Janković

P. I. Čajkovski: Andante kantabile za violončelo i gudače

Solista: Tobias Stosiek

A. Rusel: Končertino za violončelo i orkestar

Solista: Sandra Belić

L. van Betoven: Koncert za violinu, violončelo i klavir, op. 56

Solisti: Ilija Marinković, violina

Dragan Đorđević, violončelo

Vladimir Milošević, klavir

Camerata Serbica

Dirigent: Tonči Bilić

 

Raspored takmičarskog programa 50. Međunarodnog takmičenja Muzičke omladine:

 

22–24. marta – PRVA ETAPA

25–26. marta – DRUGA ETAPA

27. mart – Slobodan dan predviđen za probe finalista sa orkestrom;

28–29. marta – FINALE

Nastup finalista uz Simfonijski orkestar RTS

Dirigent: Bojan Suđić

Tokom Takmičenja predstavićemo Monografiju i organizovati susrete učenika, studenata i profesora sa članovima žirija.