Na promociji će govoriti:

mr Zoran Erić, rektor Univerziteta umetnosti, red. prof. Fakulteta muzičke umetnosti

dr Dubravka Jovičić, red. prof. Fakulteta muzičke umetnosti

dr Ivana Perković, red. prof. Fakulteta muzičke umetnosti, autor i urednik Monografije.

Na programu će biti dela nekadašnjih rektora Fakulteta muzičke umetnosti:

K. Manojlovića, M. Živkovića i M. Vukdragovića

U koncertnom delu promocije učestvovaće:

M. Bukdragović: Uspavanka
Nevena Josić, sopran,MAS

Klasa: Aneta Ilić, red. prof.

Klavirski saradnik: Vladimir Stojnić,sam. um. sar.

K.Manojlović: Igra kosača
Andrijana Durmišević, violina, prva godina

Klasa: Ivana Aćimoski – Žikić, red. prof.

Klavirski saradnik: Natalija Mladenović, sam. um. sar.

M.Živković: Svita op.3, sveska 1
Lento epico. In modo di una passacaglia

Svita op.3, sveska 2

Miracle con pompa e grotesca

Nikola Zaringer, četvrta godina

Klasa: Vladimir Cvijić, red. prof.