Kamerni ansambl “13 gudača”
Koncert gudačkog kvarteta

Program:

D. Šostakovič: Gudački kvartet br.3, op. 73
N. Bogojević: Consolation Disappointment C/D za gudački kvartet
S. Maksimović: “Komadi vremena u mojim rukama”, gudački kvartet br. 2

Nastupaju:

Dušan Panajotović, violina
Ljubomir Trujanović, violina
Marina Popović, viola
Srđan Sretenović, violončelo
Koncert pomogao Sokoj

Cena ulaznica: 500 dinara