BF/Marko Đoković

 

ZEMLЈA 4

Dirigent:

Mihail Jurovski

Solista:

Filip Savić, kontrabas

 
V. A. Mocart: Serenata notturna K 239
J. B. Vanhal: Koncert za kontrabas i orkestar u De-duru
A. Dvoržak: Simfonija br. 9 (Iz Novog sveta)
Koncert posvećen uspomeni na Zorana Đinđića.

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na broj 0112630744