BF/Marko Đoković

Vatra 2

Dirigent:

Hauard Grifits

Solista:

Sanja Romić, oboa

M. Musorgski: Noć na golom brdu
R. Von Vilijams: Koncert za obou i orkestar
H. Berlioz: Fantastična simfonija

 

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na broj 0112630744