BF/Marko Đoković

FILHARMANIJA(K) 3

Dirigent:

Uroš Lajovic

Solista:

Gzavije de Mestr, harfa

Đ. Ligeti: Atmosfere
H. Rodrigo: Aranhuez koncert
P. I. Čajkovski: Manfred simfonija

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na broj 0112630744