KOLARAC TVOJ SVET MUZIKE
89 godina Velike dvorane

Klavirski duo
Tamara Stefanović – biografija
Nenad Lečić – biografija

Program:
Stravinski, Posvećenje proleća
(aranžman za dva klavira Lečić/Stefanović)
Rahmanjinov, Simfonijske igre za dva klavira
Detaljan program

 

Organizator: Centar za muziku
Cena ulaznica: 1.200 din.