Beogradske promenade

Memorijal Živan Šarčević

Koncert francuske muzike za duvače i klavir

Duvački kvintet Beogradske filharmonije
i Nataša Šarčević, klavir

 

Organizator: Centar za muziku
Cena ulaznica: 300 din.