BF/Marko Đoković

Ašikovanje

Dirigent: Danijel Rajskin

Solista: Ana Tifu, violina

Program: M. Ravel, E. Šoson, P. Sarasate, F. Pulank, Ž. Ofenbah

 

Organizator: Beogradska filharmonija

Informacije na tel: 0112630744