BF/Marko Đoković

Uzvišenije

Dirigent: Hauard Grifits

Solista: Hor Obilić, AKUD Branko Krsmanović

Program: J. S. Bah, L. Bernštajn, S. Frank

 

 

Organizator: Beogradska filharmonija

Više informacija na tel. 0112630744