BF: Marko Đoković

#BRATBETOVEN 2
Dirigent:
Danijel Rajskin

Solista:
Georgi Gvanceladze, oboa

J. Dabić: Betafaza
A. Marčelo: Koncert za obou i orkestar
G. Kančeli: Povratak u detinjstvo
A. Glazunov: Simfonija br. 5

 

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na tel. 0112630744