BF/Marko Đoković

MRAKOBES 5
Dirigent:
Danijel Rajskin

Solista:
Tatjana Mazurenko, viola

D. Šostakovič: Ledi Magbet Mcenskog okruga, svita
A. Šnitke: Koncert za violu i orkestar
P. I. Čajkovski: Simfonija br. 4

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na 0112630744