BF/Marko Đoković

ZAVRŠNI KONCERT: FILHADEMIJA 3
Dirigent:
Uroš Lajovic
Solista:
Boris Brezovac, viola
Aleksandar Latković, violončelo
V. A. Mocart: Simfonija br.40
R. Štraus: Don Kihot

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na broj 0112630744