BF/Marko Đoković

Uzvišenije 4
Dirigent: Gabrijel Felc
Solista: Erik le Saž, klavir
Program: O. Respigi, J. S. Bah, O. Respigi

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na tel. 0112630744