BF/Marko Đoković

MRAKOBES 2
Dirigent:
Gabrijel Felc
Solista:
Sergej Krilov, violina
V. A. Mocart: Mala noćna muzika
S. Prokofjev: Koncert za violinu i orkestar br. 2
T. Adez: Ludnice

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na broj 0112630744