BF/Marko Đoković

Mudroslovlјe 2

Dirigent:
Uroš Lajovic
Solista:
Sergej Nakarjakov, truba

J. Hajdn: Simfonija br. 44 (Žalobna)
A. Arutunjan: Koncert za trubu i orkestar
P. Hindemit: Harmonija sveta

Organizator: Beogradska filharmonija
Informacije na broj 0112630744